Profesjonalizm i wysoką jakość opracowań wykonywanych przez członków TRM-SIMP osiągamy przez permanentne podnoszenie swoich kwalifikacji na różnego rodzaju szkoleniach oraz przestrzeganie zasad etyki zawodowej i własnych STANDARDÓW ZAWODOWYCH RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH.

Z usług naszych rzeczoznawców korzystają instytucje bankowe, samorządowe, sądowe, celne oraz inne podmioty gospodarcze i osoby fizyczne.

 

Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP jest autonomiczną jednostką organizacyjną Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, którego celem jest:

  • obrona interesów członków oraz wspomaganie organizacyjne (i materialne)  ich statutowych działań,
  • podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków i szkolenie,
  • dbałość o przestrzeganie etyki zawodowej,
  • rozwijanie więzi koleżeńskiej i zawodowej,
  • wpływanie na ustawodawstwo krajowe dotyczące wycen majątkowych.

TRM-SIMP posiada własny Statut, określający cele działalności, prawa i obowiązki członków, kadencyjność, władze i organy kontrolne oraz organizację jednostek regionalnych.

Członkiem zwyczajnym TRM-SIMP może być:

  • członek SIMP,
  • posiadacz specjalności rzeczoznawczej SIMP nr 830 „wycena maszyn, urządzeń i pojazdów” lub 103 „ekonomia w przemyśle”  (wycena przedsiębiorstw),
  • posiadacz innych uprawnień w zakresie wycen majątku za zgodą Zarządu Głównego Towarzystwa.

Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych SIMP liczy aktualnie 130 członków zrzeszonych w czterech Oddziałach Regionalnych, jak również działających indywidualnie.

Towarzystwo  Rzeczoznawców  Majątkowych  SIMP  (w skrócie TRM-SIMP)   powstało dnia 16 grudnia 1995 r , kiedy to Zarząd Główny SIMP zaakceptował ramowy projekt  Statutu Towarzystwa. Głównym inicjatorem powołania specjalistycznej jednostki zajmującej się w ramach Stowarzyszenia problematyką szacowania technicznego majątku ruchomego był obecny Prezes SIMP Kol. Andrzej Ciszewski.

Zwołane w dniu 20 lutego 1996 roku zebranie założycielskie, dokonało wyboru pierwszego Zarządu Głównego TRM SIMP, którego prezesem został kol. Zbigniew Neumann ze Szczecina.

Zapraszamy do współpracy!