Kontakt z nami

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH

TOWARZYSTWO RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH TRM SIMP

00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14a,
NIP: 526 000 11 05, KRS: 0000152811, REGON: 000671540

Prezes Zarządu TRM SIMP Zbigniew Mazur tel. 507 016 463

Wiceprezes TRM SIMP / administrator strony Krzysztof Niczyporuk tel. 691 088 597

tel. +48 22 827-17-68; 826-45-55
fax +48 22 826-03-54
e-mail: trm@simp.pl