Władze TRM SIMP

Zarząd TRM SIMP w kadencji 2022-2026

Skład Zarządu
Honorowy Prezes Kazimierz Stec (Płock)
Prezes Zarządu Artur Jewdosiuk (Białystok)
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Niczyporuk (Warszawa)
Wiceprezes Zarządu Andrzej Makowski (Poznań)
Sekretarz Tomasz Cywiński  (Białystok)
Członek Zarządu Sylwester Staniszewski (Warszawa)
Członek Zarządu Dariusz Rudawski (Lublin)

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Krzysztof Jankowski (Warszawa)
Członek Mariusz Droździel (Lublin)

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Roman Ratajczak (Poznań)
Członek Waldemar Kacprzak (Gdańsk)

 

Delegaci na WZD SIMP
Krzysztof Jankowski (Warszawa)

 

Członkowie honorowi
Henryk Łabędzki (Lublin)
Anna Heigelmann (Poznań)
Kazimierz Łasiewicki (ZAG SIMP)
Zbigniew Neumann (Szczecin)