Władze TRM SIMP

Zarząd TRM SIMP w kadencji 2018-2022

Skład Zarządu
Honorowy Prezes Kazimierz Stec (Płock)
Prezes Zarządu Zbigniew Mazur (Lublin)
Wiceprezes Zarządu Aleksander Łukomski (Poznań)
Wiceprezes Zarządu Krzysztof Niczyporuk (Warszawa)
Wiceprezes Zarządu Adam Pawski (Gdynia)
Sekretarz Artur Jewdosiuk  (Białystok)
Członek Zarządu Jerzy Kowalski (Bielsko – Biała)
Członek Zarządu Jan Zagórski (Kraków)

 

Skład Komisji Rewizyjnej
Przewodniczący Jerzy Sowa (Siedlce)
Członek Dariusz Rudawski (Lublin)

 

Skład Sądu Koleżeńskiego
Przewodniczący Zenon Pobłocki(Gdańsk)
Członek Waldemar Kacprzak (Gdańsk)

 

Delegaci na WZD SIMP
Aleksander Łukomski (Poznań)

 

Członkowie honorowi
Henryk Łabędzki